دادخواست داوری 

برای آغاز پروسه داوری همچون رسیدگی در دادگاه ها نیازمند ثبت دادخواست توسط خواهان در مرکز داوری می باشیم. به منظور تسهیل این امر، مرکز داوری آسا یک نمونه دادخواست متمرکز و متحدالشکل تهیه و تنظیم نموده است که می توانید قبل از مراجعه خود برای تسریع بخشیدن به طی شدن مراحل تشکیل پرونده خود فایل آن را از دیل دریافت نموده و اطلاعات لازم را کامل نمایید و با در دست داشتن فرم دادخواست تکمیل شده به مرکز مراجعه نمایید.


دانلود فایل پی دی اف